Nieuwsbrief verschenen

Door strubbelingen van de redactie met de Amstelsite heeft de verschijning van het septembernummer van de Amstel-Post enige vertraging opgelopen. Maar nu is hij daar (in je mailbox): natuurlijk met de hoogtepunten van de afgelopen periode op de WK-wielrennen en het NCK (bijna de allerbeste!). De Damesafdeling maakte de afgelopen periode weer de nodige meters op de weg en op papier: voer voor lange winteravonden. En er is aandacht voor de wisseling in het vrijwilligerskorps van De Amstel en in het verlengde daarvan is de rubriek ‘De wielrenner’ eenmalig omgedoopt in ‘De wielervader’. Voor geĂ¯nteresseerden is de Amstel-Post ook te lezen via de link INFO bovenaan deze pagina.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑