Bericht van de penningmeester

Seizoen 2020 heeft een start gehad waar niemand blij van wordt. Gelukkig zijn enkele activiteiten weer opgepakt en worden ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. De plannen liggen klaar om als kan direct weer nieuwe stappen te gaan zetten. Er is zelfs al een datum voor de Ronde van Amstelveen gepland, weliswaar op ons eigen clubparkoers!

Normaal wordt de contributie geïnd na de Algemene Ledenvergadering. Op deze vergadering stond zelfs een contributieverhoging geagendeerd naar aanleiding van de verhoging van de KNWU bijdrage per lid: van € 11,50 naar € 14,00. De ALV heeft nog niet plaatsgevonden. Het bestuur heeft besloten om gezien de omstandigheden dit jaar af te zien van de verhoging, maar de contributie wel voor het volledige bedrag te innen. De vaste lasten; parkoers, clubhuis, bijdrage aan teams en kleding voor de trainers lopen tenslotte ook door.

De contributie zal medio juni geïnd gaan worden. Mocht er iemand zijn die door omstandigheden dit jaar moeite heeft om de contributie af te dragen, die kan dit laten weten aan: penningmeester@wvdeamstel.nl

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑